Prof. dr. T.A.M. Beckers

Theo Beckers studeerde van 1959 tot 1966 sociale geografie en sociologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij is programma-directeur 'global ecology' binnen Globus en hoogleraar vrijetijdwetenschappen in de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op tijd-ruimtelijke dynamiek en duurzame consumptie.

Van 1976 tot 1987 was hij verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden van de Landbouwhogeschool in Wageningen, waar hij belast werd met de ontwikkeling van de nieuwe specialisatie Recreatiesociologie. Hij promoveerde daar in 1983 op het proefschrift "Planning voor vrijheid. Een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in recreatie en vrije tijd" (promotores: Prof. P. Thoenes en Prof. A.L. Mok).

Sinds 1987 is hij als hoogleraar vrijetijdwetenschappen werkzaam bij de Katholieke Universiteit Brabant, binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij geeft leiding aan een interdisciplinair team op het terrein van onderwijs, fundamenteel en toegepast onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en is verantwoordelijk voor het bestuur en het management van het Departement Vrijetijdwetenschappen. Sinds 1998 is hij tevens als programma-directeur 'global ecology' verbonden aan Globus.

Vanaf 1 september 1999 tot 1 juli 2004 was hij wetenschappelijk directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken. Thans is hij als adviseur en begeleider betrokken bij een aantal projecten.

t.a.m.beckers@uvt.nl

Publicaties:

Close overlay

Download link

0 Files: 
Cookie settings