Drs. K.H.H. Zegers

Kristel Zegers heeft Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Na haar afstuderen in 2001 vervolgde ze haar opleiding met een internationale master European Urban Cultures waardoor ze achtereenvolgens studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit van Tilburg, Manchester Metropolitan Universiy en Helsinki University of Art and Design. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de tot stand koming en ontwikkeling van culturele clusters in Amsterdam en Boedapest. Van 2002 tot 2007 was Kristel werkzaam als junior docent bij het departement Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Sinds 2007 is Kristel werkzaam aan de Academy for Leisure van de NHTV Internationale Hogeschool te Breda, waar ze les geeft in management in creative industries en onderzoeksmethodiek. In september 2012 is ze bij Telos gestart met haar PhD die zich richt op de relatie tussen storytelling en clustering van bedrijvigheid. Ze is geïnteresseerd in de rol die ‘stories’ kunnen spelen in de ontwikkeling van (leisure/creatieve) clusters. Daarbij borduurt ze voort op de Telos publicatie Clusters beschouwd. Kristel werkt drie dagen bij Telos, de andere twee dagen werkt ze op de NHTV, waar ze momenteel voor Colin (netwerkorganisatie voor creatieve bedrijvigheid) onderzoek verricht naar sociale innovatie.

k.h.h.zegers@tilburguniversity.edu

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen