Drs. J.F.L.M.M. Dagevos

John Dagevos (1955) werkt sinds 2003 bij Telos, eerst als senior onderzoeker, later als managing director. Vanaf 1 november 2015 is hij algemeen directeur. Hij heeft een zeer ruime ervaring als manager, lector, senior-onderzoeker, spreker, consultant, bestuurder. Zijn inhoudelijke expertise ligt op terreinen als duurzame ontwikkeling, lokaal en regionaal sociaal economisch ontwikkeling (werkgelegenheid, arbeidsmarkt, economische potenties, aansluiting onderwijs-arbeids­markt), evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van beleid, ontwikkeling van monitoringsystemen. Hij heeft voor tal van opdrachtge­vers gewerkt in binnen- en buitenland.

Hij is tevens als adjunct professor sustainable community development verbonden aan de Simon Fraser University in Vancouver Canada. Hij studeerde economie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg (de huidige Universiteit van Tilburg), waar hij in 1984 cum laude is afgestudeerd.

Hij heeft een groot aantal boeken, artikelen en rapporten op zijn naam staan. In het afgelopen jaar heeft hij de evaluatie uitgevoerd van het Provinciaal MilieuPlan van de provincie Noord-Brabant, was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de waddenbarometer (een duurzaamheidsmonitor die Telos in opdracht van het Waddenfonds en Waddenacademie heeft ontwikkeld), heeft), heeft de gemeenten Son & Breugel, Oss en Leidschendam geholpen met het ontwikkelen van een strategische (duurzaamheids)visie. Was (mede)initiatief­nemer van het Brabantse Energieakkoord. Is projectleider van een verklarings­model voor de lokale (duurzame) energieconsumptie en -productie dat Telos in opdracht van het landelijke Energieakkoord ontwikkelt.

jdagevos@tilburguniversity.edu

Publicaties:

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen