Programma

Telos onderscheidt in haar werk twee programmalijnen:

Duurzaamheid gemeten:

De vormgeving en uitvoering van monitoring- en evaluatieinstrumenten, input-output analyses, toetsingskaders, scenariostudies, ex-post/ex-ante;

Duurzame gebiedsontwikkeling:

De integrale afweging van gebiedsfuncties, aanzetten tot nieuwe duurzame markten, de co-productie van nieuwe product-marktcombinaties, de ontwikkeling van duurzame gebiedsverhalen.

Partners met wie Telos samenwerkt en opdrachtgevers:

 

 

Cookie-instellingen