Duurzame gebiedsontwikkeling

 

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft betrekking op al die onderzoeks­activiteiten en adviesprojecten die zich richten op een duurzame door- of herontwikkeling van gebieden.
Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van bedrijventerreinen, van stadswijken, plattelandsgemeenschappen, (nationale) landschappen, cultuurhistorisch erfgoed, regio's.

Inzet is om in al die gevallen economische, ecologische en sociaal-culturele gebiedswaarden in onderling verband te versterken, met betrokkenheid van de verschillende daarbij betrokken maatschappelijke actoren. Telos levert in dergelijke trajecten zowel kennis aan over duurzame ontwikkeling, als aan die kennis gerelateerd procesmanagement. 

 

Onder dit thema vallen de volgende projecten:

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen