Duurzaamheid gemeten

Dit heeft betrekking op al die onderzoeksactiviteiten en adviesprojecten die zich richten op het inzichtelijk maken van de bijdrage van beleid/plannen/activiteiten aan duurzame ontwikkeling. Wat moeten we verstaan onder duurzame ontwikkeling en hoe valt die te bepalen en te evalueren? Centraal in dit werkveld staat de (door)ontwikkeling van duurzaamheidmonitors en het toepasbaar maken daarvan voor de richtinggeving en evaluatie van provinciale, regionale en projectmatige ontwikkelingen. Voordat de bijdrage aan duurzame ontwikkeling kan worden gemeten, zal eerst duidelijk moeten worden wat men verstaat onder duurzame ontwikkeling. Wat zijn de ambities, op welke termijn, wat zijn de middelen? Vandaar dat voorafgaand aan de feitelijke meting, de situationele invulling van het begrip duurzame ontwikkeling een essentiële stap is. 

 Onder dit thema vallen de volgende projecten: 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen