Rapport Duurzaam Inkopen bij gemeenten

February 29, 2016 1110 keer bekeken 0 comments

Telos heeft samen met VNG international in opdracht van de directie Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uitgevoerd over de ambities van gemeenten op het gebied van Duurzaam (Maatschappelijk Verantwoord) Inkopen.

Centrum gemeenten, die doorgaans tot de grotere gemeenten behoren, scoren beter op duurzaam inkopen. Verklaringen daarvoor zijn hun grotere ambitie, hun inkoopkracht - waarmee zij innovaties in de markt kunnen teweegbrengen - en hun grotere vermogen om intern regie over hun budgethouders te voeren en zo beter hun eigen duurzaamheidsagenda te realiseren.Een meer dynamische actualisering, verspreiding en facilitering van de toepassing van criteria voor productgroepen, zoals ontwikkeld door PIANOo, is belangrijk. Scholing en kennisuitwisseling, ook voor budgethouders, vergt meer aandacht van HRM afdelingen. Landelijke monitoring zou zoveel mogelijk op bestaande databestanden zoals Tendernet gebaseerd moeten zijn en budgethouders moeten inspireren zonder nieuwe administratieve lasten te veroorzaken. Voortgaande digitalisering van inkoop en aanbesteding is daarbij behulpzaam. Op 28 januari j.l debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over het Plan van Aanpak 2015-2020 voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Zie tevens artikel op website Binnenlands Bestuur.

Kamerbrief over onderzoeksrapport TELOS 'Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?'
Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het rapport 'Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?' naar de Tweede Kamer. Zij geeft meteen aan hoe zij de uitkomsten van dit rapport wil benutten. Kamerbrief Sharon Dijksma

Download rapport

 

 

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings