Hoe is het leven in jouw regio? PBL en Telos maken het inzichtelijk!

11-12-2019 8566 keer bekeken 0 reacties

Hoe is verschilt de kwaliteit van leven in de Nederlandse regio’s? Hoe kan de kwaliteit van leven in de regio's verbeterd worden? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in samenwerking met Telos het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ ontwikkeld.

Ga naar het dashboard 'Hoe is het leven in jouw regio?'.
Download hier de achtergrondstudie.

Het dashboard draagt bij aan een onderzoeksprogramma dat het PBL in de periode 2019 tot 2022 uitvoert op verzoek van het Ministerie van LNV, aansluitend bij het beleid gericht op de Regio Deals; beleid waarin Rijk en regio gezamenlijk werken aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven voor brede welvaart.

Waarom een dashboard over kwaliteit van leven in de regio?

Zowel bij de Rijksoverheid als bij lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden is er behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare data over regionale verschillen en ontwikkelingen op regionaal schaalniveau. Daarnaast is er vanuit uiteenlopende beleidsprogramma’s veel belangstelling voor een breed perspectief op de kwaliteit van leven in de regio; een perspectief dat naast economische omstandigheden ook naar ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, gezondheid, wonen, veiligheid, milieu, toegang tot voorzieningen, samenleving en tevredenheid kijkt.

Hoe werkt het? Wat is er te zien?

Het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ is een interactieve website die regionale verschillen en regionale ontwikkelingen op een visueel aantrekkelijke en goed leesbare manier inzichtelijk maakt. Per regio is in een zogenoemd ‘regioprofiel’ te zien waar die regio sterk in is, en wat haar minder sterke punten zijn, in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor met de verkeersveiligheid, de woonomgeving, maar ook met de gezondheid van en eenzaamheid onder inwoners? In het ‘regioprofiel’ staan 11 thema’s die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Voor elk thema zijn indicatoren geselecteerd, 48 in totaal. Naast het ‘regioprofiel’ laat de website zien hoe elke regio per indicator ‘scoort’ ten opzichte van andere regio’s. Daarnaast laat het dashboard per thema en indicator de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar zien.

Voor wie?

Het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ is voornamelijk bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die met regionale beleidsprogramma’s en regionale vraagstukken bezig zijn.

Wat kunnen beleidsmakers ermee?

Door de verschillende dimensies van de kwaliteit van leven op regionaal niveau in ogenschouw te nemen kan effectiever beleid worden gemaakt. Op basis van de informatie in het dashboard kan lokaal en regionaal beleid bijvoorbeeld zien welke onderwerpen meer en minder aandacht verdienen als men achterstanden wil wegwerken. Ook kan de website helpen om te bekijken waar bepaalde sectorale opgaven samenvallen.

Ga naar het dashboard 'Hoe is het leven in jouw regio?'.
Download hier de achtergrondstudie.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen