Eenzaamheid, stedelijkheid en armoede sterke voorspellers van stijgend aantal verwarde personen

March 06, 2019 6127 keer bekeken 0 comments

Sinds 2011 stijgt het aantal meldingen van verwarde personen jaarlijks met ruim 10%. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten waar te nemen. In sommige gemeenten is het aantal meldingen de afgelopen jaren verdriedubbeld, en in andere gemeenten neemt het aantal meldingen juist af. Hoe komt dat?

Direct langs de kust van Noord- en Zuid-Holland neemt het relatieve aantal meldingen het sterkst toe met uitschieters in ’s-Gravenhage en omgeving, Zandvoort, Beverwijk, Alkmaar en Den Helder. Interessant is waarom er ondanks de jaarlijkse stijging ook gemeenten zijn waar de meldingen flink zijn afgenomen de laatste vijf jaar, zoals Hulst, Vlissingen, Middelburg, Krimpenerwaard, De Fryske Marren en Ameland.

In het huidige rapport ‘op zoek naar mogelijke oorzaken van het stijgend aantal verwarde personen in Amsterdam en Nederland’ worden structurele verklaringen onderzocht voor het de toename in het aantal verwarde personen waarin de verschillen tussen gemeenten worden belicht. Hieruit blijkt dat het aantal verwarde personen sterk lijkt te worden beïnvloed door eenzaamheid (éénpersoonshuishouden, gescheiden status), armoede (bijstand) en stedelijkheid (diverse factoren). Uit de tijdtrends kan worden opgemaakt dat er behalve de structurele factoren nog bijkomende redenen zijn die maken dat in sommige gemeenten het aantal meldingen van verwarde personen de afgelopen 5 jaar nauwelijks is toegenomen en in andere met een factor 3 is gestegen. Deze verschillen kunnen liggen in verschillen in meldingsbereidheid van burgers en verschillen in registratie door de politie in verschillende regio’s of in bepaalde periodes.

Wil je meer lezen over ons onderzoek naar verwarde personen? Download dan hier het rapport

 

Bij DeBalie in Amsterdam gingen professionals live in gesprek met elkaar over dit onderwerp. Welke partijen worden betrokken als er sprake is van een vervelend incident, en is het wel wenselijk om de samenleving zo min mogelijk in aanraking te laten komen met verwarde personen? Die vragen worden besproken in onderstaande video.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings