Kwetsbare wijken in Noord-Brabant op de kaart voor dialoog over maatschappelijke ondersteuning

February 21, 2019 5710 keer bekeken 0 comments

In opdracht van de provincie Noord-Brabant hebben verschillende partners (GGD’en, Het PON, Telos, Tranzo/Universiteit van Tilburg) een verdieping aangebracht op de monitor Sociale Veerkracht.

Het programma Sociale Veerkracht moet ervoor zorgen dat meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant. In opdracht van de provincie hebben verschillende partners in Noord-Brabant een verdieping aangebracht op de monitor sociale veerkracht, waarbij extra accent op gezondheid en de focus op kwetsbaarheid en kwetsbare mensen is gelegd. De gegevens zijn bovendien in de monitor op het lagere schaalniveau van de wijk gepresenteerd. Dit artikel beschrijft hoe het proces binnen het project Kwetsbaar Brabant. Een verdieping op de monitor Sociale Veerkracht is verlopen en welke opbrengsten het heeft opgeleverd.

U kunt via deze link het artikel vinden.

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings