Welkom bij Telos!

 
Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen.

  • Openbaar

  

 

Nationale Monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014 / data gemeenten

Rapport: Nationale Monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014
Rapport: Factsheets behorende bij rapoprt Nationale Monitor gemeentelijke duurzaamheid 2014
Data voor uw gemeente kunt u opvragen bij Telos

People Planet Profit scan

De PPPscan is een instrument om concrete beleidsvoornemens en plannen te beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Lees meer

 

 

Twitter