Telos

Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Over Telos


Missie

Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen.

Profiel

 Telos:

  • werkt gebiedsspecifiek;
  • in aansluiting op maatschappelijke initiatieven;
  • is gericht op de verbinding van partijen;
  • ontwikkelt een gemeenschappelijke taal;
  • werkt integraal en transdisciplinair, op het grensvlak van wetenschap en samenleving;
  • maakt duurzame ontwikkelingen zichtbaar, meetbaar en hanteerbaar;
  • genereert nieuwe handelingsperspectieven;
  • opereert als kennisontwikkelaar en kennismakelaar.