Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017

29-09-2017 0 reacties

De vierde Nationale Monitor Duurzame Gemeenten presenteert duurzaamheidstrends over de periode 2014-2017 voor de 388 Nederlandse gemeenten. Daarnaast wordt in gegaan op de relatie met de VN Sustainable Development Goals.

Het macrobeeld (Zie ook: www.DuurzameSteden.nl) laat voor de totaalscore op duurzaamheid, gemeten aan de hand van 109 economische, milieu en sociale indicatoren, het laatste jaar een stijgende lijn zien van 49.2% naar 50.6% bereiking van het lange termijn duurzaamheiddoel. Dat is de grootste jaarlijkse verbetering in de afgelopen vier jaar en een gevolg van het doorzetten van het economisch herstel. Vooral het economisch kapitaal verbeterde van 44.8% naar 47.0%. Het milieu kapitaal was van 2015 naar 2016 al flink gestegen van 52.8% naar 54.1% en deze stijging zette door naar 54.4%. ook het sociaal-cultureel kapitaal, dat vorig jaar nog niet profiteerde van het economisch herstel, is nu gaan verbeteren met een stijging van 49.5% naar 50.4%. Wanneer echter naar de afzonderlijke domeinen van duurzaamheid voor de individuele gemeenten wordt gekeken wordt het zonnige beeld genuanceerder.

Bij het milieu gingen, naast de vele zich verbeterende gemeenten, maar weinig gemeenten er op achteruit in de periode 2014-2017. Eenzelfde beeld geldt op economisch gebied, al komen hier meer grote en kleine gemeenten - gelegen in de Randstad en de provincies Groningen en Limburg - tevoorschijn die over deze vier jaar zijn teruggevallen. Tamelijk dramatisch is het beeld over de laatste vier jaar voor het sociaal-culturele domein waar meer dan de helft van de gemeenten erop achteruit is gegaan

Totaalscore gemeentelijke duurzaamheid 2017

 

DOWNLOAD het rapport hier

In het Tijdschrift Milieu (nov. 2017) verscheen het volgende artikel over dit onderzoeksrapport.

0  reacties