Prototype voor een lokale SDG-monitor voor Nederland

29-09-2017 0 reacties

Eind september 2015 hebben de regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring gegeven aan de resolutie ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ of ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs). Telos heeft het samen met de gemeente Oss op zich genomen een eerste prototype te maken.

Voor het eerst in de geschiedenis van de VN is er nu een alomvattend en integraal samenhangend akkoord bereikt over de aanpak van de grote mondiale uitdagingen en hebben alle landen, dus ook Nederland, zich daaraan op het hoogste politieke niveau gecommitteerd. In totaal gaat het om 17 doelstellingen, uitgewerkt in 169 targets

Sinds 2014 maakt Telos de Nationale monitor duurzame gemeenten. Het meetinstrument dat hiervoor wordt gebruikt vertrekt vanuit de brede definitie van duurzame ontwikkeling (cf. de commissie Brundtland) en is geoperationaliseerd met behulp van de zogeheten 3 kapitalenbenadering van duurzame ontwikkeling (ook bekend als People, Planet, Profit). De eerste versie is op verzoek van en gefinancierd door het ministerie van IenM gemaakt. In de Nationale monitor duurzame gemeenten wordt op basis van een dataset van ruim 100 indicatoren het presteren van alle (bijna 400) Nederlandse gemeenten op uniforme wijze in kaart gebracht. Met de Nationale monitor duurzame gemeenten als vertrekpunt, waarvan in september 2017 de 4de versie verschijnt, is de voorliggende lokale SDG monitor ontwikkelt. Deze laat zien:

  • Hoe een lokale SDG monitor er conceptueel uit zou kunnen zien?
  • Waar deze monitor overeenkomt en afwijkt van de Nationale monitor duurzame gemeenten?
  • Wat de verschillen zijn in performance tussen (verschillende typen) gemeenten?
  • Wat, toegepast op een concrete gemeente i.c. de gemeente Oss, de uitdagingen zijn voor de gemeente Oss?

Op deze wijze hoopt Telos niet alleen een bijdrage te leveren aan het gewenste debat, maar tevens met de gemeente Oss als voorbeeld andere gemeenten in Nederland uit te dagen en te inspireren inhoud te geven aan de noodzakelijke SDG implementatiestrategie op lokaal niveau.

Het Rapport kan HIER gedownload worden

0  reacties