Kwetsbaarheid in Brabant in beeld

28-09-2017 0 reacties

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo, de drie Brabantse GGD’s en het RIVM) brengt in samenwerking met Telos en het PON op donderdag 28 september het rapport en de website Kwetsbaar Brabant uit. De resultaten komen aan bod op de Sociale Veerkrachtdag 'Vandaag Verandert' tijdens de European Social Innovation week te Tilburg.

‘Overall’ gaat het goed in de provincie Noord-Brabant. Maar niet ‘overal’ gaat het even goed. Zowel landelijk als lokaal wordt er hard gewerkt om mensen in kwetsbare omstandigheden zo goed mogelijk aansluiting te laten vinden in de samenleving. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te weten waar en hoe kwetsbaarheid zich uit. Dit uitzoeken stond centraal in het project Kwetsbaar Brabant, een opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Voor de hele provincie is in kaart gebracht waar relatief veel mensen in kwetsbare omstandigheden leven of die het risico lopen om kwetsbaar te worden. Ook is apart gekeken naar verschillende aspecten van kwetsbaarheid zoals inkomen (bijvoorbeeld het hebben van schulden of moeilijk rond kunnen komen), gezondheidsproblemen, alcohol en drugsgebruik en de kwaliteit van de woonomgeving (bv. vandalisme). Door voor de hele provincie (aspecten van) kwetsbaarheid langs dezelfde meetlat te leggen zijn vragen te beantwoorden als: Waar in de Provincie zit het grootste risico op (problemen rond) kwetsbaarheid? Welke wijken in mijn gemeente zijn het meest kwetsbaar? De resultaten kunnen interessant zijn voor onderzoekers, beleidsmakers, gemeenteambtenaren en professionals die werken met kwetsbare groepen. Maar ook voor betrokken burgers die graag willen weten hoe hun wijk ervoor staat. Het materiaal van Kwetsbaar Brabant biedt handvatten om in te zoomen op datgene wat een wijk kwetsbaar maakt en hier iets aan te doen!

Het rapport van Kwetsbaar Brabant is hier te downloaden. Op de website www.kwetsbaarbrabant.nl zijn de resultaten weergegeven op provinciale kaarten en gemeentekaarten op wijkniveau.

 

0  reacties